Rusça' da seviye kavramı

Klasik eğitim metoduna göre seviyelere ayırımı aşağıda verdim şeklinde yapılır:

Başlangıç seviyesi (A1) = 200 saat ( 780 kelime)

Temel seviyesi (A2) = 200 saat  (1300 kelime)

Orta seviyesi (B1-B2) = 200 saat  ( 2300 - 6000 kelime)

İleri seviyesi (C1)  = 400 saat  (aktif - 7000  toplam -12000 kelime)

Üst seviyesi (C2) = Rusça anadili olarak

Bizim öğrencilerimle uygulandığımız çalışma metoduyla ve tekniklerle,aşağıda verdim şeklinde olmuş oluyor:

Başlangıç seviyesi + Temel seviyesi (A1-A2) = 100 ders = 200 saat

Günlük konuları konuşulabilir.

Orta seviyesi (B1-B2) = 120 ders = 240 saat

Rusça konuşulan ortamında kendini rahat hisseder. Karşı tarafı rahat anlar ve kendini rahat, akıcı bir şekilde, ifade edebilir. Sokak diline ve İnternet diline sahiptir. Rusça film izler, müzik dinler. Günümüzdeki Rus edebiyatı rahat okur. Eğitim ve iş görüşmelerinde sıkıntı çekmez

İleri seviyesi (C1) = 120 ders = 240 saat 

İletişim hızı artar. Rus klasik edebiyatı okur.

Üst seviyesi (C2)  - eğitim verilmemektedir

Açıklıyorum:

           Gerçek söylemek gerekirse, C2 seviyelerin eğitimden başarılı bir şekilde geçmek için, Rusça konuşan ortağımda belli sene yaşamak gerek. Ayrıca bu  dili gerçekten olan üstü derecede bilmek ve kullanabilmek geriken seviyeleridir. Rusya’nın dışında talebi  azdır.

           Geneleme yaparak, B1 ve B2 seviyeler arasında ki fark - sadece kelime hazinesinde ve, pratik yaparak yükseltebildiğimiz, iletişim hızındadır.

           A1 ile ilgili benim kişisel düşüncem ve tecrübem – en basit seviyede iletişim için kesenekle yetersizdir.  Grameri parça parça verildiği için ve çok sayıda kalıp ezberi verildiği için, öğrenciler için faydadan çok zararı vermiş oluyor. Bu yüzden ben A1 ve A2 seviyeleri birleştirmekteyim. 

           Programıma göre A1-A2 seviyeyi size 100 derste sunuyorum.  Ders süresi 120 dakikadır, çünkü bir dersin programı bu şekildedir:   gramer anlatımı, örnekleme, öğrencinin getirmiş olduğu ev ödevinin kontrolü, telaffuz çalışması ve konuşma çalışması.

Fakat öğrencinin, ihtiyaca göre ve olmuş olduğu seviyesine göre değişen, ev ödevleri yapmak şartı vardır. Ev ödevlerin çeşiti:

  1. Okuma
  2. Ezber
  3. Egzersiz şeklinde yazılı ödevler ve Türkçeden Rusçaya yazılı çeviri.
  4. Rusçadan Türkçeye veTürkçeden Rusçaya sözlü çeviri.
  5. Audio materyallerle çalışma.
  6. Konulara göre ayrılmış konuşma ya hazırlığı.
  7. Sosyal ağlar üzerinden Rusça iletişim praktiği.
  8. Video materyalleri  izleme ( dizi, film, haber ve diğer programları)

Size sunmuş olduğum metoduna göre çalışarak, süreyi azaltabilirsiniz ve öğrenimi kolaylaştırabilirsiniz. Fakat daha önce dediğim gibi, dili iyi bir şekilde öğrenmek için, sadece bu site üzerinden çalışmak yetersiz olur.