RUSYA’NIN YAŞAMI

Bu sayfada, Rusya’nın yaşamıyla ilgili sizlere bilgi aktarmak amacıyla, benim tarafından yazılmış makaleleri yayınlamaktayım. Tarihten, Ekonomiden, Coğrafyadan, Demografiden, Kültürden, Eğitimden, örf ve adetlerinden, bugünkü Rus toplumunun sosyal yaşamından ve bizim ilgimizi çeken konulardan bahsetmeye çalışacağım. Kullanmış olduğum kaynakları vererek, benim kişisel bakışımı içeren bu yazılarım, umarım, ilginizi çekecektir. (İstediğim kadar zengin Türkçe kullanamayışımı, sahip olduğum dilde ancak yazabileceğimi umarım hoş karşılarsınız).

Bu sitede herhangi bir ders kitabından veya herhangi bana ait olmayan bir materyal yoktur. Gördüğünüz bütün metin, okuma parçaları, ufak diyaloglar dâhil, benim tarafımdan yazılmış ve telif hakları saklıdır ©, veya ünlü yazarların tarafından yazılmış ve metin düzenlemesi benim tarafımdan yapılmıştır. 

 

   RUSYA FEDERASYONU                                       

          Yönetim şekli- federal yarı başkanlık cumhuriyetidir. Halk tarafından seçilen 450 kişilik Federal Meclis  (Duma) ve Devlet Başkan tarafından yönetilmektedir.

            Rusya’nın Federal yapısı oldukça zor ve karmaşık gözüküyor. Fakat geniş bir ülkenin, farklı iklim şartlarında bulunan bölgelerin tarım ve üretim sektörlerini desteklemek ve bölgenin özelliklerine göre vergi tablosunu oluşturmak için, tek doğru bir yol olarak görünüyor. Ayrıca, Rusya’nın sınırları içinde yaşayan çeşitli etnik grupların dilini,  dinini ve kültürel özelliklerini korumak açısından da, Federasyonun bu yapısı uzmanlar tarafından artı olarak vurgulanıyor.

Rusya Federasyonu’nun idari yapısı:

1. Cumhuriyetler (22) - респу́блика

2. Bölgeler (9) - край

3. Otonom Bölge (47) - о́бласть

4. Otonom Daireler (4) - автоно́мный округ     

5. Federal şehirler (4) -  Го́родa федера́льного значе́ния 

1.Москва́

2.Санкт-Петербу́рг

3.Севасто́поль

4.Байкону́р (Казахста́н)

           17.075.400 km ²'lik yüzölçümüne ve dokuz zaman dilimine sahip olan Rusya Federasyonu dünyanın en geniş ülkesidir.

         Rusya dünyada  en çok ülkeyle ortak sınıra sahip olan bir devlettir. Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuzey Kore, Japonya   ve ABD ile komşudur.        

           Rusya (3) Pasifik Okyanusunda, Kuzey Okyanusunda, Atlantik Okyanusunda,(13) Kara Denizde, Baltık Denizinde, Azov Denizinde, Kaspiy Denizinde, Barents Denizinde, Kars Denizinde, Laptev Denizinde,  Doğu Sibirya Denizinde, Çukçi Denizinde, Beyaz Denizinde, Bering Denizinde, Ohotsk Denizinde ve Japon Denizinde su alanına sahiptir.

        Rusya'da 23 UNESCO Dünya Mirası, 40 UNESCO biyosfer rezervi (özellikle içme suyu), 41 milli park ve 101 doğa rezervi vardır. Rusya'da kereste, petrol, doğal gaz, kömür, cevher, değerli taş ve diğer mineral kaynakları dahil olmak üzere geniş doğal kaynak rezervi bulunmaktadır.

Nüfus

         Rusya 150. 100. 000 (2014) nüfusuna sahiptir. Ülke nüfusunun %73' ü şehirlerde yaşarken, %27'si kırsal alanlarda yaşamaktadır. Rusya nüfus bakımından dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi konumundadır. Yoğun nüfusu olan şehirlerin listesi:

Москва́ - ↗12 108 257

Санкт-Петербу́рг - ↗5 131 942

Новосиби́рск - ↗1 547 910

Екатеринбу́рг - ↗1 412 346

Ни́жний Но́вгород - ↗1 263 873

Каза́нь - ↗1 190 850

Сама́ра - ↗1 172 348[158]

Омск - ↗1 166 092[158]

Челя́бинск - ↗1 169 432

Росто́в-на-Дону́ - ↗1 109 835

Уфа́ - ↗1 096 702

Красноя́рск - ↗1 035 528

Пермь - ↗1 026 477

Волгогра́д - ↘1 017 985

Воро́неж - ↗1 014 610

Etnik yapısı

            Rusya dünyada en fazla,182 etnik grubun yaşadığı ülkedir.

Rusya Federasyonu'nda yaşayan bazı etnik gruplar:

Rus -121,9 milyon

Tatar - 6,1 milyon

Ukrayna -2,9 milyon

 Çeçen - 1 milyon 360 bin

 Ermeni - 1 milyon 130 bin

Beyaz Rus - 808 bin

Gürcü - 198 bin

Azeri - 622 bin

Moldovalı - 172 bin

Oset - 515 bin

Yahudi - 230 bin

Alman - 597 bin

Ahıska Türkü - 96 bin

Mordvin - 843 bin Mordvin

Karaçay ve Balkar - 300 bin

Diğer kuzey halkları (Yakut, Udmurt, Çirmişler, Komi, Komi-Permyak, Karelyalı, Buryat, Kalmık, Nenets, Evenk, Çukçe, Hantı, Mansi, Çuvaş, Başkurt, Kumuk, Tuva, Nogay, Hakas, Altay, Dolgan) - 7milyon 138 bin

Diğer Kafkas halkları  (Avar, Kabardey, Dargi, İnguş, Lezgi, Lak, Tabasaran, Adige, Abaza) - 3milyon 200 bin

Rusça dil

            Etnik grup tarafından 100'den fazla dil ve lehçe konuşulmaktadır. Rusça ülkenin resmi dilidir, ancak cumhuriyetler veya diğer özerk bölgelerde Rusça ile birlikte diğer dillerde resmidir. Günümüzde, dünyadaki bilimsel yayınların dörtte birinden fazlası Rusça yayınlanmaktadır ve 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletler ‘in altı resmi dilinden biridir. 2013 de ‘W3Techs’ tarafından yapılan araştırmaya göre Rusça internette kullanılan diller arasında ikinci olarak yeri almaktadır. 2003 ten bu yana dünyanın en popüler dillerin listesinde Rusça dördüncü sıradadır, İngilizce, Çınca ve İspanyolca dillerinden sonra yer almaktadır. Son araştırmalara göre anadili olarak 170 milyon kişi, iyi derecede bilen olarak ise 350 milyon kişi Rusça konuşuyor.

Din

         10. yüzyılda Hıristiyanlık egemen dini olup insanların kendilerini Rus Ortodoks Hıristiyan olarak tanımlamaya başlıyor. Yansıra Katolik Hıristiyan, İslam, Budizm ve Yahudilik dinleri de Rusya’nın tarihinde hep vardı. Fakat SSCB döneminde din yasağından dolayı çoğu insan dinden ve inancından vazgeçmişti. Diğerler ise inancını gizlemek zorunda kalıyordu. Perestroykadan sonra durum tamamen değişti. Bugünkü Rusya’da özgürce dini ve inancını seçme insan hakları Anayasa tarafından garanti etmektedir. Bu haklara engel olmaya çalışanlar için de hapis cezası vardır.  Rusya’da yaşayanların söylediğine göre SSCB döneminde ki din yasağından olumlu miras olarak kalma -  diğerlerin dine ve inancına saygıdır. Galiba bunun en büyük ispatı Kazan'da dini mimariyi çeşitli şekillerde bir araya getirilmiş Bütün Dinler Tapınağıdır.

Rusya'da araştırma merkezinin yaptığı kamuoyu araştırmalarına göre:

1.Ortodoks - % 63  - 91 milyon (kiliseye gitmeyen Ortodoks  - %4 – 6 milyon)

2.Müslüman - % 10 – 15 milyon (Ayrıca Rusya’ya her sene yaklaşık 5 milyon geçici göçmen Müslüman gelmektedir)

3.Katolikler, Ermeni Gregoryen, Protestan – % 1,5 – 2,25 milyon

4.Budist, Yahudi - %1.4 – 2,1 milyon

5.Herhangi bir dine inanmamasına karşın Tanrı'ya inan -% 10,5 – 15 milyon

6.Dinsiz, Tanrı'ya inanmayan -% 13,6– 20,4 milyon

            Rusya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsündedir. 2015 yılında Rusya’dan 12 bin kişinin hacca gittiği açıklanmıştır. 20 yıl önce Rusya’da yaklaşık 100 cami vardı, fakat son yıllarda ise yaklaşık 7000 cami inşaat edildi.