DERS 1

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 1 :      ALFABE

                    OKUMA KURALI

                    VURGU KURALI

                    TONLAMA

                    SÖZLÜK

Аа (A) Кк (K) Хх (H)
Бб (B) Лл (L) Цц (TS)
Вв (V) Мм (M) Чч (Ç)
Гг (G) Нн (N) Шш (Ş)
Дд (D) Оо (O) Щщ (YUMUSAK Ş)
Ее (YE,E,İ) Пп (P) ъ (SERT İŞARETİ)
Ёё (YO,Ö) Рр (R) ь (YUMUŞAK İŞARETİ)
Жж (J) Сс (S) ы (I)
Зз (Z) Тт (T) Ээ (E)
Ии (İ) Уу (U) Юю (YU,Ü)
Йй (KISA İ,Y) Фф (F) Яя (YA,Â)

 

       Rus alfabesi 33 harften oluşur. 10 tane sesli harfi (А,Е,Ё,И,О,У,Ы,Э,Ю,Я), 21 tane sessiz harfi (Б,В,Г,Д,Ж,З,Й,К,Л,М,Н,П,Р,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ) ve 2 tane işareti (ъ,ь) vardır.

      Bu üç harften ъ (SERT İŞARETİ),ь (YUMUŞAK İŞARETİ),ы (I) kelime başlamaz ve sadece küçük harfleri kullanılır. Ayrıca –C- harfi Rusçada yoktur ve C sesi –ДЖ- harflerden oluşur.

Not: İlerde anlatımı kolaylaştırmak için iki tane işaret getireceğim: Ο-sesli harf için ve Θ- sessiz harf için kullandığım işaretleri olsun.

    Önce ъ-sert ve ь- yumuşak işaretleri konuşalım.  Ъ-sert işareti ses olarak çıkmaz. Kelimenin sonunda nadir kullanılır. Kelimenin içinde sessiz harften sonra ve sesli harften önce gelir. Sonrasında gelen sesli harfin okunuşunu etkiler, bu sesli harfi kelime ondan başlıyormuş gibi okunur. Ъ-sert işareti kelimenin içinde ayırmaç görevini yapar.

    Ь- yumuşak işaretleri sadece sessiz harften sonra gelir ve onun yumuşak şeklinde okunuşunu sağlar. Kelimenin içinde sesli harften önce gelirse- bu sesli harfi kelimenin baş harfi okunduğu gibi okunur.

   Şimdi birkaç sesli harfin okunuşunu konuşalım. Anlatırken vurgu kavramı kullanacağız, ama vurguyu biraz sonra anlatacağım.

E harfi:

E…………-kelimenin başında  -YE- olarak okunur.

…..E…….- kelimenin içinde vurgu üzerinde varsa  -E-, vurgu

                 üzerinde yoksa İ olarak okunur.

.....………Ο E- kelimenin sonunda sesliden sonra  -YE- olarak okunur.

…………..Θ E- kelimenin sonunda sessizden sonra  -E- olarak okunur.

Ё harfi:

Ё …………-kelimenin başında YO olarak okunur.

…..Ο Ё …….- kelimenin içinde sesliden sonra   -YO- olarak okunur.

…..Θ Ё……- kelimenin içinde sessizden sonra  -Ö- olarak okunur.

.....………Ο Ё - kelimenin sonunda sesliden sonra  -YE- olarak okunur.

Ю harfi:

Ю …………-kelimenin başında  -YU- olarak okunur.

…..Ο Ю …….- kelimenin içinde sesliden sonra  -YU- olarak okunur.

…..Θ Ю ……- kelimenin içinde sessizden sonra  -Ü- olarak okunur.

.....………Ο Ю - kelimenin sonunda sesliden sonra  -YU- olarak okunur.

.....………Θ Ю - kelimenin sonunda sesliden sonra  -Ü- olarak okunur.

Я harfi:

Я …………-kelimenin başında  -YA- olarak okunur.

…..Ο Я …….- kelimenin içinde sesliden sonra -YA- olarak okunur.

NOT: Özel durumlarda  -İ- olarak okunur.

…..Θ Я ……- kelimenin içinde sessizden sonra -Â-  olarak okunur.

.....………Ο Я - kelimenin sonunda sesliden sonra -YA- olarak okunur.

.....………Θ Я - kelimenin sonunda sesliden sonra  -Â- olarak okunur.

 

Vurgu kuralı:

Rusçada her bir kelimede bir tane vurgu vardır. Vurgu sadece sesli harflerin üzerinde olur. Ve sadece üç harfin okunuşunu etkiler.

  1. O harfi:

O harfi kelimenin herhangi bir yerde vurgu üzerinde varsa  -O- olarak okunur, vurgu yoksa  -A- olarak okunur.

Örnek:  хорошо́  (haraşo), окно́ (akno) , по́чта (poçta), мо́ре (more)

  1. E harfi:

E harfi kelimenin içinde olursa, vurgudan etkilenir. Üzerinde vurgu varsa  -E- olarak okunur, vurgu yoksa -İ-  olarak okunur.

 

NOT: Kelimede  - Ё- harfi varsa eğer- vurgu her zaman onun üzerindedir.

     Vurgunun yerini tahmin etmeye çalışmayın. Maalesef net bir kuralı yoktur. Ruslar vurgunun yerini kontrol kelime ile buluyor, fakat yabancılar için bu imkansız. Vurgulu kaynak bulmak çok önemlidir.

Tonlama:

    Rusçada soru ekleri yoktur ( mı/mi, mısın/ misin v.s.) Bu yüzden olumlu ve soru (Türkçede soru eki olan) okunuşu sadece sesle iniş ve çıkış belli eder. Fakat kelimenin içinde dalgalanma yoktur. Böylece indiğiniz yada çıktığınız yerde kalmalısınız.

 Telaffuzu çalışalım:

Ofis.                                      Ofis mi?

  о́ фис.                                   о́ фис?

↓                                                  o⤍⤍⤍

 o⤍⤍⤍                                      ↑

 

Sıkıntı.                                  Sıkıntı mı?

пробле́ ма.                         пробле́ ма?

⤍⤍⤍↓                                             e⤍⤍

             e⤍⤍                        ⤍⤍⤍↑

 

Okumanız için birkaç isim ( nesne) kelime :

де́ло –iş, uğraş

рабо́та- mesleki iş

о́фис - ofis

докуме́нт- evrak

пробле́ма- problem,sıkıntı

догово́р- anlaşma, sözleşme                                       

па́спорт- pasaport                                              

про́сьба- istek, rica

вопро́с- soru

отве́т- cevap

оши́бка- yanlış

слова́рь- sözlük

газе́та- gazete

журна́л- dergi

письмо́- mektup