DERS 13

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 13:   SIFAT (yalın hali)

                    ALIŞTIRMALAR

                    SÖZLÜK

       Sıfat isim kelimesini (yada ismin alternatifi olarak kişi zamirini) niteler. Nasıl, hangisi ve kaçıncı olduğunu ifade eder. Rusça’da sıfatlar isim kelimeye (yada kişi zamirine) bağlıdır. Bu yüzden sıfat nitelediği kelimenin cinsine ve tekil yada çoğul olduğuna göre çekilmlemeli. Ayrıca isim ile birlikte hallerde de çekimlenir.

     Sözlüklerde sıfatın yalın halinde eril cinsinin çekimi verilir. Sıfatta cinsine göre ve hallerde çekiminde vurgunun kayması olmaz. Cümlede isim kelimenin öncesinde gelir. (Bazen sıfatı vurguladığımızda, isimden sonra gelir).

Soru: nasıl? Hangi? Kaçıncı?

Eril cinsi                 како́й (kakoy)

Dişil cinsi               кака́я (kakaya)

Orta cinsi               како́е (kakoye)

Çoğul                      каки́е (kakiye)

     İki tip sıfat vardır. 1.tip - eril cinsinin çekiminde  - ЫЙ- ve -ОЙ- sonularla biten sıfatlar ve  2.tip - eril cinsinin çekiminde   - ИЙ-  sonularla biten sıfatlar.

                                      1.tip                                                                2.tip

Eril cinsi                ЫЙ/ОЙ        кра́снЫЙ (krasnıy)                    ИЙ         си́нИЙ (siniy)

Dişil cinsi              АЯ                кра́снАЯ (krasnaya)                   ЯЯ          си́нЯЯ (sinâya)

Orta cinsi              ОЕ                кра́снОЕ (krasnaye)                    ЕЕ           си́нЕЕ (sineye)

Çoğul                     ЫЕ               кра́снЫЕ (krasnıye)                     ИЕ          си́нИЕ (siniye)

 

Sıfatın kökü herzaman sessiz harfle biter. Mesela кра́снЫЙ sıfatının kökü красн oluyor, - ЫЙ- değişecek sonu.

Sıfatının kökü  Ж, Ч, Ш, Щ özel sessiz harfler ile bitiyorsa çekimi böyle olur:

Eril cinsi                ИЙ         хоро́шИЙ (haroşıy)       горя́чИЙ (garâçiy)

Dişil cinsi               АЯ          хоро́шАЯ (haroşaya)     горя́чАЯ (garâçaya)

Orta cinsi               ЕЕ           хоро́шЕЕ(haroşeye)      горя́чЕЕ (garâçeye)

Çoğul                      ИЕ          хоро́шИЕ (haroşıye)      горя́чИЕ (garâçiye)

 

Sıfatının kökü  Г, К, Х özel sessiz harfler ile bitiyorsa çekimi böyle olur:

Eril cinsi                ИЙ         ма́ленькИЙ (malinkiy)                 ти́хИЙ (tihiy)

Dişil cinsi               АЯ          ма́ленькАЯ (malinkaya)              ти́хАЯ (tihaya)

Orta cinsi              ОЕ           ма́ленькОЕ (malinkaye)               ти́хОЕ (tihaye)

Çoğul                      ИЕ           ма́ленькИЕ (malnkiye)                  ти́хИЕ (tihiye)

 

ALIŞTIRMALAR:

1.Bu yeni bir bina.

Э́то но́вое зда́ние.

2.Bu çok güzel bir ülke.

Э́то краси́вая страна́.

3.Bu benin oğlum. O çok akılı bir çocuk.

Э́то мой сын. Он о́чень у́мный ма́льчик.

4.Biz çok iyi arkadaşız.

Мы о́чень хоро́шие друзья́.

5.Bu tişört mavi değil, lacivert.

Э́то не голуба́я, а си́няя футбо́лка.

6.Bu onların yeni evi.

Э́то их но́вый дом.

7.Bu çok ilginç bir film.

Э́то о́чень интере́сный фильм.

8.Bu benim sevdiğim şarkı.

Э́то моя́ люби́мая пе́сня.

9.Bu çok soğuk bir su.

Э́то о́чень холо́дная во́да.

10.Onlar çok iyi insanlar.

Они́ о́чень хоро́шие лю́ди.

SÖZLÜK:

Хоро́ший - iyi

У́мный – zeki, akılı

До́брый – iyi, iyi kalpli

Холо́дный - soğuk

Горя́чий – sıcak (yiyecek/ içecek için)

Интере́сный- ilginç, enteresan

Люби́мый – sevgili

Но́вый - yeni

Кра́сный – kırmızı

Си́ний- lacivert

Ма́ленький -küçük

Ти́хий- sessiz