DERS 16

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 16:              YÜKLEM GÖREVİ GÖREN ZARFLAR

                               GEÇMİŞ ZAMAN (OLUMLU/OLUMSUZ)              

                               GELECEK ZAMAN (OLUMLU/OLUMSUZ)             

                               KİŞİ ZAMİRİ 3.H. (E/A HALİ)

                               ÖRNEK

                               SÖZLÜK

 

            Rusça’ da yüklem görevi gören zarflar vardır. Onların hem kolay, hem pratik kullanımı vardır, çünkü hiçbir şekilde zarflar değişmez, hep aynı kalır. Böylece fiili kullanmadan, kolay kalıpları çıkıyor. Yüklem görevi gören zarfların tek kuralı-  e/a hali (3.hali) kullanma zorunluluğudur. Biz şimdilik sadece e/a (3. Hal) kişi zamirleri göreceğiz:

bana                                     мне (mne)

sana                                      тебе́ (tibe)

ona (er.c)                             ему́ (yimu)

ona( dişil c.)                         ей  (yey)

bize                                       нам (nam)

size                                        вам (vam)

onlara                                    им (im)

 

            Zarflarla birlikte işaret zamiri olarak – э́то (eta), yer zamirleri burası-здесь (zdes)/orası- там (tam), her şey olarak- всё (fsö) , çok kelimesi olarak –  о́чень (oçin) kullanılır.

Not: işaret zamirlerini yerinde – в/на +6. Нal (в комнате)  kullanmak mümkündür.

Soru kelimesi:

Nasıl? как? (kak)

Zarflarla birlikte kullanılan zaman ekleri:

Geçmiş zaman:

Olumlu:  Бы́ло (bıla)    Olumsuz: не́ бы́ло (nebıla)

Gelecek zaman:

Olumlu: Бу́дет (budit)   olumsuz:  не бу́дет (nibudit)

Örnek:

1.Ben sıkıldım(sıkılıyordum) / Ben sıkılıyorum( bana sıkıcı geliyor)/ Ben sıkılırım.

Мне бы́ло ску́чно./ Мне ску́чно. / Мне бу́дет ску́чно.

2.Ben merak ettim.(ediyordum)/ben merak ediyorum/ Ben merak edeceğim (bana ilginç gelecek)

Мне бы́ло интере́сно./ Мне интере́сно. / Мне бу́дет интере́сно.

3. Canın yandı mı?(acıdı mı) / Canın yanıyor mu?(acıyor mu)/ Canın yanacak mı?

Тебе́ бы́ло бо́льно?/ Тебе́ бо́льно? / Тебе́ бу́дет бо́льно?

4.Onlar korkuyorlardı (korkmuşlar)/ Onlar korkuyorlar. / Onlar korkacaklar.

Им бы́ло стра́шно./ Им стра́шно. / Им бу́дет стра́шно.

5. Dün kötüydüm./ Şuan rahatsızım(iyi değilim) /Yarın iyi olacağım.

Вчера́ мне бы́ло пло́хо./ Сейча́с мне нехорошо́. / За́втра мне бу́дет хорошо́.

6.O her şeyi anladı(anlıyordu) /o her şeyi anlıyor/ O her şeyi anlayacak.

Ей бы́ло всё поня́тно./ Ей всё поня́тно./ Ей будет всё поня́тно.

7.Üşüdün mü? (üşüyor muydun)?/ Üşümüyor musun? / Üşümeyecek misin?

Тебе́ бы́ло хо́лодно?/ Тебе́ не хо́лодно? / Тебе́ не бу́дет хо́лодно?

8.Onlara komik geliyordu (komik geldi)/ Onlara komik geliyor./ Onlara komik gelecek.

Им бы́ло смешно́./Им смешно́./ Им бу́дет смешно́.

SÖZLÜK:

ве́село (vesila) - eğlenmek

ску́чно  (skuçna) - sıkılmak                                           

хорошо́  (haraşo) – iyi olmak

нехорошо́  ( niharaşo) – fenalaşmak, rahatsız olmak   durumu             

пло́хо   (ploha) – kötü olmak   durumu                   

жа́рко   ( jarka) – sıcak  gelme durumu, sıcaklamak                      

хо́лодно (holadna) - üşümek  durumu               

тру́дно (trudna) – zorlanmak durumu                       

стра́шно   (straşna) – korkmak durumu                             

бо́льно    (bolna) – canın yanması durumu                              

интере́сно   (intiresna) – merak etmek durumu, ilginç gelmek durumu           

поня́тно (panâtna) – anlamak durumu

оби́дно (abidna) – bozulmak, kırılmak, küsmek durumu

смешно́ (smişno) – komik gelme durumu