DERS 2

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 2 :    CANLI VE CANSIZ VARLIK İSİMLERİ

                   İSMİN CİNSLERİ (YALIN HALİ)

                   KİŞİ ZAMİRİ ( YALIN HALİ)

                   İŞARET ZAMİRİ (GENELİ)

                   YER ZARFI

                   OLUMSUZ EKİ

                   BAĞLAÇLAR

                   CÜMLE SIRALAMA FORMÜLÜ

                   ÖRNEKLER

                   AUDİO

                  SÖZLÜK

 CANLI VE CANSIZ VARLIK İSİMLERİ

Rusçada insan ve hayvan canlıdır. Bitki- cansızdır.

Soru kelimeleri:

Kim? (kimler?) –  Кто? (kto)

Ne? (neler?) -  Что? (şto?)

İSMİN CİNSLERİ (YALIN HALİ)

     Rusçada üç cinsi vardır. Eril cinsi (мужско́й род), dişil cinsi (же́нский род) ve orta cinsi-nötr (сре́дний род).  

NOT: canlı kelimeler ya eril cinsi, yada dişil cinsi olur. Orta cinsi kelimelerin arasında canlı olanı yoktur.

     Yalın halin tekilinde son harfine göre, kelimenin hangi cinsine ait olduğuna bakılır. Oldukça kolay ve net kuralı vardır:

Kelime sessiz harfle bitiyorsa- ERİL CİNSİDİR.

Örnek:

сто́Л- masa

телефо́Н- telefon

го́роД- şehir

Kelime  -A- yada  -Я- harfle bitiyorsa- DİŞİL CİNSİDİR.

ко́мнатА- oda

де́вочкА- kız

странА́-ülke

ТётЯ -teyze, hala

Fakat  - Ь-  işareti eril ve dişil cinslerin ortak kullanılan harfidir. Bu yüzden – işaretle biten isim kelimelerin cinsini ayrıca araştırmak gerekir. Sözlüklerde böyle kelimelerin cinsi mutlaka verilir.

Dişil cinsi kelimeleri:

МатЬ, по́мощЬ, но́востЬ

Eril cinsi kelimeleri:

ГостЬ, учи́телЬ, оте́лЬ

Kelime  -O-  ,  -МЯ-  yada  -E- harfle bitiyorsa- ORTA CİNSİDİR.

зе́ркалО- ayna

молокО́-süt

мо́рЕ- deniz

путеше́ствиЕ- seyahat, gezi

- МЯ- sonu olan orta cinsi kelime sayısı çok az, başlangıç olarak  вре́мя (zaman, vakit) ve и́мя (insanın ismi, adı) bilmek yeterli olacaktır.

NOT: Özel durum: мужчи́на (erkek,adam), де́душка (büyük baba, dede) ve дя́дя (amca, dayı) kelimeleri dişi cinsi  gibi çekimlenir, fakat yanında gelen kelimeleri ( iyilik zamiri,sıfat,fiil) eril cinsinin çekiminde gelir.

KİŞİ ZAMİRİ ( YALIN HALİ)

Kim? (kimler?) –  Кто? (kto)

Ne? (neler?) -  Что? (şto?)

Kısatlamar: Eril cinisi – er.c; Dişi cinsi – d.c. ; Orta cinsi – o.c.

Ben – я ( ya)

Sen – ты (tı)

O (er.c) – он (on)

O (d.c.) – она́ (ana)

O (o.c) – оно́ (ano)

Biz – мы (mı)

Siz –  вы (vı)

Onlar -  они́ (ani)

Kişi zamiri isim kelimenin alternatifidir. Fakat bahsettiğimiz kelimenin cinsi hala geçerli olur. Böylece o kişi zamirin üç çeşidi olur:

Матч – он, уро́к – он

Ма́ма - она́, кошка - она́

сло́во оно́, по́ле - оно́

İŞARET ZAMİRİ (geneli)

İşaret zamiri- bu, öteki yada şu- sözcüklere denir.  Şimdilik bize genel kavramı yeterli olur:

э́то (eta)-bu

то (to)- öteki, şu

YER ZARFI:

Soru kelimesi:

Где? (gde?)  - Nerede?

Здесь (zdes)  - Burada, burası, buralar, buralarda

Там (tam)  - Orada, orası, oralar, oralarda

Ayrıca bir tane daha istisna bir kelime öğrenelim:

до́ма (doma) -  evde

OLUMSUZ EKİ:

Rusçada olumsuz ekin kullanımı çok basittir. Olumsuz yapmak istediğimiz kelimenin öncesinde HE ekini getiririz. Ayrı yazılır, fakat bitişik (Nİ) olarak okunur. Ayrıca HE değil anlamına gelir.

BAĞLAÇLAR:

И – ve

Или –  veya, yoksa

А – (cümlenin başında) peki anlamı alır

A – (iki cümle arasında) bilakis, tam tersine, -ise- anlamı alır

Ve ilk cümleleri oluşturalım.

Cümle sıralama formülü (var olan kelime bu sırayla gelir):

SORU – KİŞİ ZAMİRİ – İŞARET ZAMİRİ – İSİM – YER ZARFI

NOT: bir rakam Rusçada sadece zorunda kaldığımızda kullanılır. Şimdilik onu görmeyerek geçelim.

-Kim bu?

- Кто э́то?

- Bu bir kedi.

-Э́то ко́шка.

-Peki bu kim?

-А кто э́то?

- Bu bir köpek.

- Э́то соба́ка.

- Nedir bu?

-Что э́то?

- Bu bir sözlük.

- Э́то слова́рь.

-Bu bir yanlış mı?

- Э́то оши́бка?

- Evet, bu bir yanlış./ -Hayır, bu bir yanlış değil.

- Да, э́то ошибка. / -Нет, э́то не оши́бка.

-Bu bir kitap mı, yoksa bir sözlük mu?

- Э́то кни́га или слова́рь?

- Bu kitap değil. Bu bu bir sözlük.

- Э́то не кни́га. Это слова́рь.

- Anne nerede?

-Где ма́ма?

- Anne evde. / О evde.

- Ма́ма до́ма. / Она́ до́ма.

- Siz evde misiniz?

-Вы до́ма?

- Evet, biz evdeyiz.

- Да, мы до́ма.

- Onlar erkek ve kız kardeşler.

- Они́ брат и сестра́.

-Onlar evde mi?

- Они́ до́ма?

- Erkek kardeşi evde, kız kardeşi ise burada.

- Брат до́ма, а сестра́ здесь.

- Kedi orda mı?

-Ко́шка там?

-Evet, o orada.

- Да, она́ там.

-Ders burada mı?

- Уро́к здесь?

-Evet, ders burada.

- Да, уро́к здесь.

Derste kullanılan kelimeleri:

матч – maç

 уро́к – ders

ма́ма – anne

 ко́шка – dişi kedi

сло́во - kelime

по́ле – saha, tarla

мать – anne

по́мощь – yardım

но́вость – haber

гость – erkek misafir

учи́тель – erkek öğretmen

 оте́ль – otel

 соба́ка - köpek

сестра́ - kız kardeşi

брат - erkek kardeşi

кни́га - kitap