DERS 6

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 6:   TANIŞMA VE TANIŞTIRMA KALIBI

               İ HALİ (4. HAL) KİŞİ ZAMİRİ

                KISA SIFAT

                ÖRNEK

               ALIŞTIRMALAR (diyalog)

                SÖZLÜK

Bu derste tanışma ve tanıştırma kalıbı göreceğiz ( geniş zamanında). Bu kalıp için İ hali (4. Hal) kişi zamiri:

Beni                                      меня́ (minya)

Seni                                      тебя́ (tibya)

Onu (er.c.)                              его́ (yivo)

Onu (d.c.)                               её (yiyo)

Biz                                         нас (nas)

Siz                                          вас (vas)

Onlar                                       их (ih)

 

    Ayrıca geniş zaman çekimi fiili зову́т (zavut) bilmemiz gerek. Bu kalıpta зову́т (zavut) kelimesi hep ayna kalır.

Soru kalıbı: КАК - 4.hal (i hali) kişi zamiri - зову́т (zavut)?

Cevap kalıbı: 4.hal (i hali) kişi zamiri - зову́т (zavut) - özel isim.

Örnek:

-Adınız ne?

-Как вас зову́т?

-Benim adım Anton.

-Меня́ зову́т Анто́н.

Ayrıca tanış/tanışın emir kipi öğrenelim:

Tekil: познако́мься (paznakomsâ)

Çoğul: познако́мьтесь (paznakomtes)

Ve memnum olmak (sevinmek) anlamına gelen bir kısa sıfat:

Eril cinsi                рад

Dişil cinsi              ра́да

Çoğul                     ра́ды

Bu kısa sıfatı tanışmak mastar fiille познако́миться (paznakomitsa)böyle kullanacağız:

-Tanıştığımıza sevindim (memnun oldum):

-(Я) рад познако́миться.

Alıştırmalar:

1.

Marina: - Merhaba, Viktor.

Мари́на: - Здра́вствуй, Ви́ктор.

Viktor: - İyi günler, Marina. Nasılsın?

Ви́ктор: - До́брый день, Мари́на. Как де́ла?

Marina: - İyim, sağol. Peki sen nasılsın?

Марина: - Хорошо́, спаси́бо. А как ты?

Viktor: - İyi. Marina, tanışır mısısn. Bu benim kardeşim. Onun adı İvan. O bir avokat.

Ви́ктор: - Хорошо́. Мари́на, познако́мься. Э́то мой брат. Его́ зову́т Ива́н. Он адвока́т.

Marina: - Tanıştığımıza sevindim, İvan. Ben Marina. Kimyaciyim.

Мари́на: - Ра́да познако́миться, Ива́н. Я Мари́на. Я хи́мик.

İvan: - Çok memnun oldum.

Ива́н: - О́чень прия́тно познако́миться.

2.

Anton: - Selam, Maşa.

Анто́н: - Ма́ша, приве́т.

Maşa: - Selam, Anton. Annem, babam, lütfen tanışın . Bu Anton – benim arkadaşım.

Ма́ша: - Приве́т, Анто́н. Ма́ма, па́па, познако́мьтесь,пожалуйста. Э́то мой друг - Анто́н.

Baba: - Tanıştığımıza sevindim. Benim adım İvan Sergeyeviç.

Па́па: - Рад познако́миться. Меня́ зову́т Ив́ан Серге́евич.

Anton: - Bende tanıştığımıza sevindim. Benim adım Anton Petrov. Ben bir öğrenciyim.

Анто́н: -  И я рад познако́миться. Меня́ зову́т Анто́н Петро́в. Я студе́нт.

Maşa: - Babam – bir doktor. Bu ise benim annem. Onun adı Vera İvanovna. O bir öğretmen.

Ма́ша: - Па́па – врач. А э́то моя́ ма́ма. Её зову́т Ве́ра Ива́новна. Она́ учи́тельница.

Anne: - Memnun oldum, Anton.

Ма́ма: - О́чень прия́тно, Анто́н.

Anton: - Tanışmamıza sevindim, Vera İvanovna.

Анто́н: -  Рад познако́миться, Ве́ра Ива́новна.

 

SÖZLÜK:

о́чень (oçin)-çok

прия́тно (priyatna)-zevk verici

студе́нт – üniversite öğrenci (erkek)

студе́нтка – üniversite öğrenci (bayan)

инжене́р  - mühendis

врач- doktor

строи́тель - inşaatci

архите́ктор- mimar

диза́йнер -  iç mimar,tasarımcı

охра́нник - güvenlik

фи́зик -  fizikçi

хи́мик - kimyacı

адвока́т- avokat

историк -  tarihçi

программи́ст - programcı

поли́тик -  politikaci

фабрика́нт - fabrika sahipi

банки́р - bankaci

музыка́нт - müzisyen

спортсме́н  (er.c)   спортсме́нка  (d.c.)-  sporcu

певе́ц   (er.c.)  певи́ца (d.c.)-  şarkıcı

журнали́ст  (er.c.) журнали́стка (d.c.)-  gazeteci

писа́тель (er.c.) писа́тельница (d.c.)-    yazar

актёр (er.c.)  актри́са (d.c.)-  tiyatro/ sinema oyuncu