DERS 15

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 15:      HAVA DURUMUNUN, YERİ VE GENELDE KONUŞURKEN KULLANILAN ZARFLAR

                        GEÇMİŞ ZAMAN ( OLUMLU/OLUMSUZ)

                        GELECEK ZAMAN ( OLUMLU/OLUMSUZ)

                         ÖRNEK

                         SÖZLÜK

HAVA DURUMUNUN, YERİ VE GENELDE KONUŞURKEN KULLANILAN ZARFLAR:

İsim kelimesini Rusça ‘da sıfat niteliyor. Fakat cümlede isim kelimesi yoksa, genel konuşuluyorsa- sıfat kullanılmaz. Ve bu durumları için zarflar vardır. Zarfların cinsine göre, tekil/çoğuluna göre ve hallerde değişimi olmaz, hep aynı kalır.

Zarflarla birlikte işaret zamiri olarak – э́то (eta), yer olarak burası-здесь (zdes)/orası- там (tam), her şey olarak- всё (fsö), çok kelimesi olarak –  о́чень (oçin) kullanılır.

Not: işaret zamirinin yerinde – в/на +6. Нal (в комнате)  veya  у+ 2. Hal ( у меня) kullanabiliyoruz.

Soru kelimesi:

Nasıl? как? (kak)

Zarflarla birlikte kullanılan zaman ekleri:

Geçmiş zaman:

Olumlu:  Бы́ло (bıla)    Olumsuz: не́ бы́ло (nebıla)

Gelecek zaman:

Olumlu: Бу́дет (budit)   olumsuz:  не бу́дет (nibudit)

Örnek:

1.Bu çok kolay.

Э́то о́чень легко́!

2.Bugün çok sıcak.

Сего́дня о́чень жа́рко.

3. Bugün sabah serindi, fakat gündüz çok sıcaktı.

Се́годня у́тром бы́ло прохла́дно, но днём бы́ло о́чень жа́рко.

4. Burası çok güzel.

Здесь о́чень краси́во.

5.Bende her şey yolunda.

У меня́ всё хорошо́.

6. Kışın Rusya’da çok soğuk (oluyor).

Зимо́й в Росси́и о́чень хо́лодно.

7. – Bu doğru mu? / - Evet, her şey doğru.

-Э́то пра́вильно? /-  Да, всё пра́вильно.

8. –Teşekkür ederim, her şey çok lezzetliydi.

- Спаси́бо, всё бы́ло о́чень вку́сно.

9. Burası korkutucu.

- Здесь стр́ашно.

10 – Dün biz sergideydik. İlginç geçti.

- Вчера́ мы бы́ли на вы́ставке. Бы́ло интере́сно.

11. – Bu çok önemli.

- Э́то о́чень ва́жно.

12.- Yarın ben üniversitede, bir partide olacağım.  Umarım, orası eğlenceli olacak.

- За́втра я бу́ду на вечери́нке, в универси́тете. Наде́юсь, там бу́дет ве́село.

13. –Umarım, yarın serin olacak.

- Наде́юсь, за́втра бу́дет прохла́дно.

 

SÖZLÜK:

ве́село (vesila) – eğlenceli, neşeli

ску́чно (skuçna)- sıkıcı

хорошо́(haraşo) – iyi, yolunda                            

пло́хо  (ploha) - kötü                         

жа́рко   (jarka) - sıcak                        

прохла́дно   (prahladna) - serin                         

хо́лодно   ( holadna) - soğuk               

тру́дно   (trudna) - zor                      

легко́   ( lihko) - kolay                   

стра́шно   (straşna) – korkunç, korkutucu              

краси́во   (krasiva) - güzel                                   

пра́вильно    (pravilna) - doğru             

интере́сно ( intiresna) – ilginç, enteresan             

ва́жно (vajna) - önemli

вку́сно (fkusna) – lezzetli

наде́юсь (nadeyus) – umarım (şimd. Zam. Çekimi)

вечери́нка (viçrinka) – eğlence partisi

вы́ставка (vıstafka) – sergi, fuar