DERS 25

 DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

 İnga BOBER

            RUSÇA HAREKET FİİLLERİ

    1. KİTAP (A1-A2 SEVİYESİ)

 KİTAPTAN ALINTI.  TELİF HAKLARI SAKLIDIR ©

 

DERS 25: ZAMAN VE SÜRE KALIPLARI

2. BÖLÜM: 1. Süre: bir saat lığına, iki günlüğüne, bir haftalığına vs.

                   2. Önce: bir saat önce, iki gün önce, bir hafta önce vs.

                   3. Sonra: bir saat sonra, iki gün sonra, bir hafta sonra vs.

                   4. Geçen hafta, geçen ay, geçen sene, geçen sefer vs. 

                   5. Ertesi gün, gelecek hafta, gelecek ay, gelecek sene, gelecek sefer(bir dahaki sefer) vs.

 

      Hareket fiillerle birlikte zaman kalıpları fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz. Aşağıda göreceğiniz zaman kalıpları kullanabilmemiz için rakam kuralı tekrarlayalım.

RAKAM KURALI

1. Süre: bir saat lığına, iki günlüğüne, bir haftalığına vs.

На ско́лько ?

Dişi cinsi - HА + ОДНУ́+ 4. H İSİM

Eril cinsi ve Dişi cinsi (2…) – HА + RAKAM+İSİM

на (оди́н) час/на два дня/на (одну́) неде́лю

Babam iki günlüğüne bana kendi arabasını vermişti.

Оте́ц   дал мне свою́ маши́ну на два дня.

 

• Ayrıca раньше kelimesi bu kalıbın sonunda РА́НЬШЕ kelimesi kullandığımızda, daha erken demiş oluyoruz. Ve ПО́ЗЖЕ kelimesi bu kalıbın sonunda, daha geç anlamına gelir.

на час ра́ньше/на час по́зже

Bugün işlerimi bir saat önce bitirdim.

Сего́дня я зако́нчила дела́ на час ра́ньше.

Ders saat yedi ’de değil, bir saat daha geç başladı.

Уро́к на́чался не в семь часо́в, а на час по́зже.

 

2. Önce: bir saat önce, iki gün önce, bir hafta önce vs.

Когда́?

Dişi cinsi - ОДНУ́+ 4. H İSİM + НАЗАД

Eril cinsi ve Dişi cinsi (2…) – RAKAM+İSİM + НАЗАД

(оди́н) час наза́д/два дня наза́д/(одну́) неде́лю

наза́д

Ben iki yıl önce üniversiteyi bitirdim.

Я око́нчил университе́т два го́да наза́д.

 

3. Sonra: bir saat sonra, iki gün sonra, bir hafta sonra vs.

Когда́?

Dişi cinsi - ЧЕ́РЕЗ  + ОДНУ́+ 4. H İSİM

Eril cinsi ve Dişi cinsi (2…) – ЧЕ́РЕЗ  + RAKAM+İSİM

че́рез (один́) час/че́рез два дня/че́рез (одну́)неде́лю

Üç gün sonra Ankara’da olacağım.

Я бу́ду в Анкаре́ че́рез три дня.

4. Geçen hafta, geçen ay, geçen sene, geçen sefer vs. diyebilmek için sıfat прошлый kullanılır.

Not: geçen gün kavramı Rusça da kullanılmaz.

Когда́?

(B/HA + 6.H SIFAT+6.H. İSİM)

На про́шлой неде́ле   -geçen hafta

В про́шлом ме́сяце  -geçen ay

В про́шлом год́у  -geçen yıl/sene

В про́шлый раз (özel durum) -geçen sefer

Geçen ay biz projeyi bitirdik.

Мы зако́нчили прое́кт в пр́ошлом ме́сяце.

Geçen sefer biz seninle konuşamadık.

В про́шлый раз мы с тобо́й не смогли́ поговори́ть.

 

5. Ertesi gün, gelecek hafta, gelecek ay, gelecek sene, gelecek sefer(bir dahaki sefer) vs. diyebilmek için sıfatlar следующий/будущий kullanılır.

Когда́?

(B/HA + 6.H SIFAT+6.H. İSİM)

В сле́дующий раз (özel durum)   -gelecek sefer(bir daha ki sefer)

На сле́дующий день (özel durum) -ertesi gün

На сле́дующей/бу́дущей неде́ле -gelecek hafta

В след́ующем/бу́дущем ме́сяце -gelecek ay

В сле́дующем/бу́дущем году́  -gelecek sene

Gelecek hafta ben Rusya’da olacağım.

Я буду в Росси́и на сле́дующей неде́ле.

Bira daha ki sefer, her şeyi doğru yapacağım.

В сле́дующий раз я сде́лаю всё пра́вильно.