DERS 26

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

 İnga BOBER

            RUSÇA HAREKET FİİLLERİ

    1. KİTAP (A1-A2 SEVİYESİ)

 KİTAPTAN ALINTI.  TELİF HAKLARI SAKLIDIR ©

 

DERS 26: ZAMAN VE SÜRE KALIPLARI

3. BÖLÜM: 1. Günde bir kes/kere, hafta da bir kes/defa, yılda bir kez/defa vs.

                   2. Yaklaşık kavramı:

Hareket fiillerle birlikte zaman kalıpları fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz. Aşağıda göreceğiniz zaman kalıpları kullanabilmemiz için rakam kuralı tekrarlayalım.

RAKAM KURALI

1. Günde bir kes/kere, hafta da bir kes/defa, yılda bir kez/defa vs.

Сколько раз в + 4.н. isim?

(RAKAM+ раз (RAKAMA GÖRE ÇEKİMİ)+ B + 4.H.İSİM)

Один раз  -bir kez/defa

Два раза -iki kez/ defa

Пять раз -beş kez/ defa

В день  -gün de

В неде́лю -hafta da

В ме́сяц -ay da

В год  -sene de /yıl da

Eşimi günde iki kez arardım.

Я звони́л жене́ два ра́за в день.

Ayda iki kez İstanbul da oluyorum.

Я быва́ю в Стамбу́ле два ра́за в ме́сяц.

 

2. Yaklaşık kavramı:

1. – ПРИМЕ́РНО- kelimesi kullanarak.

Yaklaşık saat ikide.

Приме́рно в два часа́.

Yaklaşık üç gün sonra.

Приме́рно че́рез три дня.

Yaklaşık iki hafta sonra.

Приме́рно две неде́ли наза́д.

 

2. Ölçü olan kelimesi (rakama göre çekimlenmiş şeklinde) ilk sırada kullanmak.

NOT:  geçen hafta vs., gelecek hafta vs. kullanılmaz.

Yaklşık saat ikide.(civarı)

Часа́ в два.

Yaklaşık üç gün sonra. (civarı)

Дня че́рез три.

Yaklaşık iki hafta sonra. (civarı)

Неде́ли две наза́д.

• Ayrıca bu tür kelimelerle, tamamlanmamış öntakılı ya da öntakısız hareket fiiller kullanılır:

Всегда́  - hep, her zaman

Нико́гда - hiç bir zaman

Обы́чно - genelde, genellikle

Постоя́нно - devamlı, sürekli

Иногда́  - bazen

Всё вре́мя - hep, her zaman, sürekli

Непре́рывно - aralıksız

Ча́сто  -  sık sık

Ре́дко - nadir, nadiren

Мно́го раз - defalarca