DERS 8

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 8 :    ZAMAN ZARFI ( ZAMAN BELİRTECİ):

                  HAFTANIN GÜNLERİ (YALIN HALİ, ZAMAN ÇEKİMİ)

                  AYLAR (YALIN HALİ, ZAMAN ÇEKİMİ)

                  SÖZLÜK

ZAMAN ZARFI ( ZAMAN BELİRTECİ):

Soru: ne zaman?  Когда? (kagda)

сейча́с (siças) –şuan, şimdi

сего́дня (sivodnâ)- bugün                                                        

вчера́  (fçira) - dün

позавчера́   (pazafçira) – evvelsi gün                                                      

за́втра  (zaftra) - yarın

послеза́втра  (poslizaftra)- yarından sonraki gün

у́тром (utram) - sabah        

днём (dnöm) – gündüz

ве́чером (veçiram) - akşam   

но́чью (noçyu) - gece  

по́сле обе́да    (posle abeda) – öğleden sonra   

весно́й ( visnoy) -ilk baharda

ле́том  (letam) - yazın

о́сенью (osinyu) -son baharda

зимо́й (zimoy) -kışın                           

        

          

GÜNLRİNİN ZAMAN ÇEKİMİ:

в понеде́льник  (fpanidelnik)- pazartesi günü                        

во вто́рник  ( vaftornik) – Salı günü                                            

в сре́ду  (fsredu) – Çarşamba günü                                                     

в четве́рг  (fçitverg)   - Perşembe günü                                               

в пя́тницу   (fpâtnitsu) – Cuma günü                                              

в суббо́ту     (fsubotu) – Cumartesi günü                                              

в воскресе́нье   (vvaskrisenye) – Pazar günü           

                           

AYLARININ ZAMAN ÇEKİMİ:

в январе́    (vyanvare) – Ocak ‘ta                                                     

в феврале́  (ffivrale) – Şubat'ta                                                        

в ма́рте  (vmarte) – Mart'ta                                                             

в апре́ле  (vaprele ) – Nisan'da                                                        

в ма́е   (vmaye) – Mayıs'ta                                                               

в ию́не   (viyune) – Haziran'da                                                            

в ию́ле     (viyule) – Temmuz’da                                                           

в а́вгусте   (vavguste) -Ağustos ‘ta                                                       

в сентябре́ (vsintâbre)  - Eylül'de                                                

в октябре́  (vaktibre) – Ekim'de                                                      

в ноябре́ (vnaibre) – Kasım'da                                                            

в декабре́ (vdikabre) – Aralık'ta        

SÖZLÜK:

 понеде́льник -Pazartesi                                        

вто́рник   - Salı                                   

среда́    - Çarşamba                                                       

четве́рг  - Perşembe                                                   

пя́тница   - Cuma                             

суббо́та - Cumartesi                                                    

воскресе́нье  - Pazar                                        

 янва́рь   - Ocak                                                       

февра́ль   - Şubat                                              

март   - Mart                            -                                 

апре́ль - Nisan                                                           

май  -  Mayıs                                                              

ию́нь- Haziran                                                                

ию́ль  - Temmuz                                                            

а́вгуст     - Ağustos                                                       

сентя́брь   -Eylül                                                    

октя́брь     - Ekim                                                    

ноя́брь     - Kasım                                                        

дека́брь     - Aralık