DERS 17

Tamamlanmamış  (-)                     Tamamlanmış (+)

чита́ть (çitat)                         прочита́ть (praçitat) - okumak

писа́ть (pisat)                       написа́ть (napisat) - yazmak

понима́ть  (panimat)            поня́ть (panât) - anlamak

спра́шивать (spraşıvat)       спроси́ть (sprasit)- sormak

отвеча́ть (atviçat)                отве́тить (atvetit) – cevaplamak, cevap vermek

игра́ть (igrat)                        поигра́ть (paigrat) – oynamak

гуля́ть (gulât)                        погуля́ть (paguât) – gezmek, dolaşmak

слу́шать (sluşat)                   послу́шать  (pasluşat) - dinlemek

смотре́ть   (smatret)             посмотре́ть (pasmatret) – bakmak, seyretmek