DERS 3

DERS 3:  BELGİSİZ ZAMİRLERİ (soru -то , soru -нибудь )

 

Rusça’ da çok sayıda belgisiz zamiri vardır.  En çok: soru - то;  soru -нибудь;  kullanılıyor.

   BELGİSİZ ZAMİRİ SORU – ТО:

Gerçekten ortada var olan canlı/cansız varlıktan bahsederken kullanılır, fakat konuşanın o varlığın kimlikle ilgili yeterli bilgi yoktur.  Soru olarak gelebilir:

İSMİN SORULARI ( hallerde değişir):

Кто-то - biri

Что-то – bir şey

1.(Belirsiz) Biri ‘Dur’ bağırıyordu. – 1.H

Кто-то кричал «Стой!»

2.Damdan  (Belirsiz) bir şey düştü. -1.H

Что-то упало с крыши.

3. (Belirsiz) Birileri için bu zor olabilir, fakat benim için bu çok basit bir şey. – 2.H

Для кого-то это может быть трудно, но для меня это очень просто.

4.Dışarıda halk (Belirsiz) bir şeyi bekliyordu ve dağılmıyordu. -2.h

Народ на улице чего-то ждал и не расходился.

5.  O (Belirsiz) birini aradı. – 3.H

Он кому-то звонил.

6.Dışarıda halk (Belirsiz) bir şeyi bekliyordu ve dağılmıyordu. -2.h

Народ на улице чего-то ждал и не расходился.

7. Uzakta birini gördüm. -4.H

Я кого-то увидел вдалеке.

8.Sana (Belirsiz) bir şeyi göstermek istiyoruz. -4.H

Мы хотим тебе что-то показать.

9.  Bu konuyu (Belirsiz) birilerle konuşmuş muydunuz? -5.H

Вы с кем-то уже говорили об этом?

10. Onlar ilginç (Belirsiz) bir şey üzerinde çalışıyorlar. -5.H

Они работают над чем-то интересным.

11. Zor anlarda sevdiğimiz(Belirsiz) birini düşünmeliyiz, bu bize güç verir. -6.H

В трудные минуты надо думать о ком-то любимом, это даёт нам силы.

12.Oleg (Belirsiz) bir şeyler söylüyordu, ama ben dinlemiyordum. -6.H

Олег о чём-то говорил, но я не слушал.

SIFAT SORULARI (hallerde, tekil/ çoğuluna göre, cinsine göre değişir) :

Какой-то – biri

1.Masada (Belirsiz) bir çanta duruyordu. -1.H

Какая-то сумка лежит на столе.

2.Paşa treni kaçırdı ve (Belirsiz) bir arkadaşında kaldı. -2.H

Паша опадал на поезд остался у какого-то друга.

3.Biz eski ve boş (Belirsiz) bir yoldan gidiyorduk.-3.H

Мы ехали по какой-то старой, пустой дороге.

4. O (Belirsiz) bir sınıf arkadaşını arıyor. -4.H

Он ищет какого-то одноклассника.

5. Babam (Belirsiz) bir adamla selamlaştı. -5.H

Папа поздоровался с каким-то мужчиной.

6. Onun (Belirsiz) bir prens hayalleri var.- 6.H

Она мечтает о каком-то принце.

YER/YÖN/NEDEN/SEBEP SORULARI (asla değişmez):

Где-то- bir yerde

Cüzdanım buralarda  (Belirsiz) bir yerdeydi.

Мой кошелёк был где-то здесь.

Куда-то- bir yere

O  (Belirsiz) bir yere çıktı, birazdan dönecek.

Он куда-то вышел, скоро вернётся.

Откуда-то- bir yerden

Kızım (Belirsiz) bir yerden hasta yavru kedi getirdi.  

Дочь откуда-то принесла больного котёнка.

Почему-то- nedense

Nedense ilgimi çekti.

Почему-то мне стало интересно.

Зачем-то- bir sebepten dolayı

Nedense kendi bisikleti değil, benim bisikletimi aldı.

Он зачем-то взял мой велик, а не свой.

 

BELGİSİZ ZAMİRİ SORU – НИБУДЬ:

Ortada olmayan canlı/cansız varlıktan bahsederken kullanılır, «herhangi» anlamına gelir.  Soru olarak gelebilir:

İSMİN SORULARI ( hallerde değişir):

Кто-нибудь - herhangi biri

Что-нибудь –  herhangi bir şey

1.Kahve (herhangi) isteyen var mı? -1.H

Кто-нибудь хочет кофе?

2.Kalem (herhangi) olan var mı? –2.H

У кого-нибудь есть ручка?

3.Gel (herhangi)  birine anlatalım. -3.H

Давай кому-нибудь расскажем.

4. Maşa, marketteyim. İstediğin (herhangi) bir şey var mı? -4.H

Маша, я в магазине. Хочешь что-нибудь.

5. (herhangi) Birine danışabilirsiniz.

Вы можете с кем-нибудь посоветоваться.

6. İyi (herhangi) bir şey düşün.

Подумай о чём-нибудь приятном.

SIFAT SORULARI (hallerde, tekil/ çoğuluna göre, cinsine göre değişir) :

Какой-нибудь – herhangi biri

Bize acil (herhangi) bir araç lazım.

Нам срочно нужна какая-нибудь машина.

YER/YÖN/NEDEN/SEBEP SORULARI (asla değişmez):

Где-нибудь – herhangi  bir yerde

Ben doğaya daha yakın olan (herhangi) bir yerde yaşamak istiyorum.

Я хочу жить где-нибудь поближе к природе.

Куда-нибудь - herhangi bir yere

Gel hafta sonu (herhangi) bir yerlere gidelim.

Давай куда-нибудь съездим на выходные.

Откуда-нибудь - herhangi bir yerden

Mutlaka (herhangi) bir yerden yardım gelir.

Откуда-нибудь обязательно придёт помощь.