DERS 2

DERS 2:  KISA SIFAT

               ÖRNEK

               SÖZLÜK

Rusça’ da kısa sıfat cümlede eylem olarak kullanılır. Kısa sıfat uzun sıfatın kökünden bu tabloya göre oluşur:

NOT:  İLGİ, YER, ZAMAN, SAHİPLİK belerten sıfatlardan kısa sıfat oluşmaz. Her sıfatın kökü sessiz hafla biter.

                         UZUN SIFAT       KISA SIFAT

ERİL CİNSİ      краси́вый             краси́в

DİŞİL CİNSİ     краси́вая              краси́вА

ORTA CİNSİ     краси́вое             краси́вО

ÇOĞUL             краси́вые            краси́вЫ

Oldukça basit, fakat sıfatın kökü iki sessiz harfle bittiğinde ERİL CİNSİNİN çekiminde bu iki harf arasına -O-  veya -E- harfi girer:

ÖRNEK:

UZUN SIFAT    KISA SIFAT :

По́лный             по́лОн  (dolu)

Больно́й            бо́лЕн (hasta)

Тру́дный            тру́дЕн (zor)

Бе́дный              бе́дЕн (yoksul)

Kısa sıfat cümlede eylem olarak kullanıldığı için isimden öncesinde değil, sonrasında gelir.

Kısa sıfat geçmiş zamanda ve gelecek zamanda  «БЫТЬ» fiilin çekimleriyle birlikte kullanılır.

ÖRNEK:
1. Mutlu ol (mutlulukla kal)

Будь сча́стлив.

2. O genç ve yakışıklıdır.

Он мо́лод и краси́в.

3. Bu filmde o muhteşemdi.

Он был великоле́пен в э́том фи́льме.

4.Öğrenci yıllarında biz genç ve fakirdik, fakat çok mutluyduk.

В студе́нческие го́ды мы бы́ли мо́лоды и бедны́, но бы́ли о́чень сча́стливы.

5. O aptal değil, fakat çok inatçı.

Она́ не глупа́, но о́чень упря́ма.

6. O zeki ve güzel biri.

Она́ умна́ и краси́ва.                                                                                              

7. Bir gün o zengin ve ünlü biri olacak, ben eminim.

Одна́жды он бу́дет бога́т и популя́рен, я уве́рен.

8. Ben şaşırdım, böyle tepkiyi beklemiyordum.

Я был удивлён, не ожида́л тако́й реа́кции.

9. Kediniz sağlığına kavuşacak, merak etmeyin.

Ваш кот бу́дет здоро́в, не волну́йтесь.

10. Dedem hasta.

Мой де́душка бо́лен.

SÖZLÜK:

UZUN SIFAT       KISA SIFAT

краси́вый           краси́в - güzel

по́лный              по́лОн - dolu

больно́й             бо́лЕн - hasta

тру́дный             тру́дЕн - zor

бе́дный               бе́дЕн - yoksul

бога́тый              бога́т - zengin

популярный    популя́рен -  ünlü

уве́ренный       уве́рен -  emin

у́мный               умён - zeki,akıllı

глу́пый                 глуп - akılsız 

молодо́й            мо́лод - genç

счастли́вый       сча́стлив - mutlu