DERS 7

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 7:    İSMİN DE/DA HALİ (6.H.)

                 EKLERİ

                İSTİSNA DURUMLARI

                SIRALAMA FORMÜLÜ

                ÖRNEK

                DENEYİN

                SÖZLÜK

              Bu derste bir şeyin yada birinin nerede olduğunu ifade etmeyi öğreneceğiz. Sonraki derslerde üç zamanı  göreceğiz. Mesela  "ben okuldaydım, ben okuldayım, ben okluda olacağım"  diyebileceğiz. Bunun için ismin de/da halini (6.h.) ve o hale ait olan ekleri öğrenmemiz gerek. Şimdilik tekil bize yeterli olacaktır.

           Önce ekleri anlatacağım. Rusça’da, yalın halin dışında, her halin kendine ait olan ekleri vardır. Eki, kelime ile ayrı yazılır, fakat bitişik okunur. Bazen Rusça’da eklerin durumu  karışık olduğunu duyuyorum. Fakat ekleri iyi bir şekilde anladığımızda, size yardımcı olmaya başlıyorlar, çünkü kullanmanız gereken halini gösteriyorlar. Ve “ okulda” dememiz için, “Okul” kelimesi de/da halde çekmek yetersiz oluyor. Öncesinde doğru eki kullanmamız gerekiyor.

EKLERİ:

В - içinde

Not: -В-  eki herhangi binadan bahsederken, kullanmak zorundayız. Ayrıca sınırların içinde anlamına gelir. Ülkede, şehirde v.s; dediğimizde, -В-  eki kullanılır. Kelime ile beraber (v) yada (f) olarak okunuyor. Ekten sonraki kelime iki sessiz harf ile başlıyor ise –В- eki  -ВО- ekine dönüşür. Kelime ile bitişik okunduğu için –ВО-  (va) olarak okunur.

НА - üstünde, üzerinde

Not: Açık alandan bahsederken ( stadyum, sahil, sokak v.s) –НА- eki kullanıyoruz.

6.h. isim tekil

Soru:

Nerde? –  ГДЕ ?(gde)

ERİL CİNSİ                Θ + E              Ь̸ + E

DİŞİL CİNSİ               А̸̸  + E             Я̸ + E                          Ь̸ + И

ORTA CİNSİ              О̸  + E             Е̸  +E

 

Oldukça kolay bir çekim. Fakat özel durum: dişil cinsi -ИЯ-  ve orta cinsi  -ИЕ- sonullarla biten kelimeleri 6.h. çekiminde   -ИИ-  sonu alıyor.

Örnek:

1.H                                        6.H

Росси́я - Rusya                    в Росси́и (vrasii) –Rusya’da

Ту́рция - Türkiye                  в Ту́рции (fturtsıi) – Türkiye’de

Герма́ния -Almanya             в Герма́нии (fgirmanii) –Almanya’da

Фра́нция- Fransa                 во Фра́нции (vafrantsıi)- Fransa’da

А́нглия - İngiltere                  в А́нглии (vanglii) –İngiltere'de

Путеше́ствие - gezi              в путеше́ствии (fputişestvii) – Gezi'de

 

Ve hemen istisna durumları görelim:

Шкаф-dolap                           в шкафу́(fşkafu)- dolabın içinde     на шкафу́ (naşkafu)- dolabın üstünde

Лес - orman                           в лесу́ (vlisu) – ormanda

Сад- meyve bahçesi               в саду́ (fsadu) – meyve bahçesinde

Аэропо́рт- Havaalanı              в аэропорту́ (vaerapartu) – Havaalanında

Пол-yer,zemin                         на полу́ (napalu) – Yerde

Мост- köprü                            на мосту́ (namastu) – köprüde

Угол- köşe                               в углу́(vuglu) – Köşede 

Дом- ev                                    до́ма (doma)- Evde 

SIRALAMA FORMÜLÜ : 1.h. blok   =   kişi zamiri- işaret zamiri- aitlik zamiri -isim

Soru:

1.  Soru - 1.h.blok (zaman zarfı)?  

-Neredesin?

- Где ты?

- Kitabım nerede?

-Где моя́ кни́га?

2.  (zaman zarfı) -1.h.blok – в/на +6.h. isim –(zaman zarfı)?

-Okulda mısın?

- Ты в шко́ле↑?

Cevap:

(zaman zarfı) -1.h.blok – в/на +6.h. isim - (zaman zarfı) .

-Okuldayım.

-Я в шко́ле.

- Kitabın masanın üzerinde.

- Твоя́ кни́га на столе́.

--Masada olan kitap.

-Книга на столе.                                     

SÖZLÜK:

магази́н - mağaza

стоя́нкa- açık otopark

гара́ж- garaj

университе́т – üniversite

ле́кция – üniversite  dersi

лифт - asansör

у́лица - sokak

пло́щадь (d.c) - meydan

го́род - şehir

река́  - nehir

ры́ба - balık

карма́н- cep

авто́бус- otobüs

пассажи́р - yolcu

тури́ст (er.c) - turist

тури́стка (d.c.) - turist

Deneyin:

1. –Neredesin şuan? / - Şuan marketteyim.

2. – Arabanız nerede? /- O açık otoparkta.

3. – Bu taksi garajda mı? / - Evet, o garajda.

4. Otobüste olan yolcular.

5. – Telefonun nerede? / - O masada.

6. Nehirde olan balıklar.

7. Bahçede olan ağaçlar.

8. – Bu Rusya ‘da bir şehir.

9. Üniversite’de, derste olan öğrenciler.

10. Derste olan öğretmen.

11. Havaalanında olan insanlar.

12. Şuan asansördeyim.

13. -Çocuklar nerede?/ -Onlar Park'talar

14. Meydanda olan turistler.

15. Sokakta olan çiçekler.