DERS 14

популя́рный ( papulârnıy)- popüler

дорого́й (daragoy)- pahalı, değerli

но́вый (novıy) - yeni

ста́рый (starıy)- eski, yaşlı

большо́й (balşoy)- büyük

ка́чественный (kaçistvinıy)- kaliteli

слова́рь (slavar)- sözlük

тенниси́стка ( tenisistka)- kadın tenisçi

наве́рное (navernaye)- galiba