DERS 16

ве́село (vesila) - eğlenmek

ску́чно  (skuçna) - sıkılmak                                           

хорошо́  (haraşo) – iyi olmak

нехорошо́  ( niharaşo) – fenalaşmak, rahatsız olmak   durumu             

пло́хо   (ploha) – kötü olmak   durumu                   

жа́рко   ( jarka) – sıcak  gelme durumu, sıcaklamak                      

хо́лодно (holadna) - üşümek  durumu               

тру́дно (trudna) – zorlanmak durumu                       

стра́шно   (straşna) – korkmak durumu                             

бо́льно    (bolna) – canın yanması durumu                              

интере́сно   (intiresna) – merak etmek durumu, ilginç gelmek durumu           

поня́тно (panâtna) – anlamak durumu

оби́дно (abidna) – bozulmak, kırılmak, küsmek durumu

смешно́ (smişno) – komik gelme durumu