DERS 9

 

OLMAK FİİLLİN GELECEK ZAMAN ÇEKİMİ (WİLL):

я                      бу́ду             (budu)          

ты                   бу́дешь        (budiş)

он/она             бу́дет            (budit)

мы                  бу́дем           (budim)

вы                   бу́дете          (budite)

они                  бу́дут           (budut)

OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMAN ÇEKİMİ (WAS):

                                   OLUMLU                              OLUMSUZ

ERİL CİNSİ               был    (bıl)                             не́ был ( ne bıl)

DİŞİL CİNSİ              была ́( bıla)                          не была́ ( ni bıla)

ORTA CİNSİ              бы́ло (bıla)                           не́ было (ne bıla)

ÇOĞUL                      бы́ли (bıli)                            не́ были (ne bıli)