DERS 21

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 21:    RAKAM KURALI

                  (MİKTAR SAYILARININ KULLANILMASI)

 

         Rusçada sadece bir ve iki rakamları kelimenin cinsine göre değişir.

Er.c.         Оди́н             два

D.c.          Одна́             две

O.c.          Одно́             два

Çoğul       Одни́             дво́е

Not: Одни  yalnızız, yalnızsınız, yalnızlar anlamına gelir.

Biz ( siz, onlar) evde yalnızız:

Мы (вы, они) одни дома.

 

        Ayrıca bir, iki ve beş rakamlar kırılma noktalarıdır. Bir rakamın kurallı bir sonraki etkili rakam gelene kadar geçerlidir.

 

1,21,31… (iş.z-a.z.-sıfat/1h.T) + isim/1h. tekil

 

2,22-24,32-34…(iş.z-a.z.-sıfat/2h.çoğul) + isim/ 2.h.tekil

 

5-20,25-30,35-40…(iş.z-a.z.-sıfat/2h.çoğul) + isim/2.h.çoğul

 

Örnek:

Оди́н чёрный зонт.   –bir siyah şemsiye

Одна́ чёрная маши́на.   -Bir siyah araba

Одно́ кра́сное я́блоко.  -Bir kırmızı elma

 

Два чёрных зонта́.  -iki siyah şemsiye

Две чёрных маши́ны.  -İki siyah araba

Два кра́сных я́блока.  -iki kırmızı elma

 

Пять чёрных зонто́в.  -beş siyah şemsiye

Пять чёрных маши́н.  -beş siyah araba

Пять кра́сных я́блок  -beş kırmızı elma

 

       Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl kelimeleri bu tabloda verilmiş:

 

                 Saniye/ dakika/ hafta           

Одна ́    секу́нда/мину́та/ неде́ля          

Две        секу́нды/мину́ты/неде́ли         

Пять       секу́нд/мину́т/ неде́ль  

  

      Saat/ gün/ ay/ yıl(sene)

Оди́н      час/  день/ме́сяц/год 

Два        часа́/  дня/ме́сяца/го́да 

Пять      часо́в/  дней/ме́сяцев/лет