DERS 14

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 14: «EN» , «İYİSİ» KELİMELERİN KALIBI

                    DÜŞÜNMEK ( ДУМАТЬ)  (ŞİMDİKİ ZAMAN)

                    ÖRNEKLER

                   OKUMA PARÇALARI ( DİYALOG) ©

                  SÖZLÜK

«EN» , «İYİSİ» KELİMELERİN KALIBI

 Rusça’ da «EN» ve «İYİSİ» kelimeler sıfat yapısına sahiptir ve sıfat gibi cinslerde ve hallerde çekimi oluyor.

«EN»                                     «İYİSİ»

Eril cinsi          са́мый (samıy)                   лу́чший (luçşıy)

Dişil cinsi        са́мая (samaya)                 лу́чшая (luçşaya)

Orta cinsi        са́мое (samaye)                лу́чшее (luçşeye)

Çoğul                са́мые (samıye)                 лу́чшие (luçşıye)

   «EN» kelimesinin kalıbında biz ilk defa çok önemli bir kuralı öğreniyoruz: Cümlede sıfat sorusu varsa eğer- sıfat soru kelimesinden sonra isim kelimesi (alternatif olarak - kişi zamiri) geliyor. Ayrıca Rusça’ da vurgulamak istediğimiz kelime çoğu zaman en sona kayıyor.

SIRALAMA FORMÜLÜ:

Soru formülü:  Sıfat sorusu -  isim - «EN» (+«İYİSİ») - sıfat?

Cevap formülü: işaret zam. –aitlik zam. – isim - «EN» (+«İYİSİ»)  - sıfat.

Ayrıca, düşünmek ( думать) fiillinin şimdiki zaman çekimini öğrenelim. Ve bu fiili «SENCE;BENCE   YADA SANA GÖRE, BANA GÖRE V.S.» anlamında nasıl kullanıldığını görelim.

Я                     ду́маю  (dumayu)

Ты                  ду́маешь (dumayiş)

Он/она           ду́мает (dumait)

Мы                 ду́маем (dumaim)

Вы                  ду́маете (dumaite)

Они                 ду́мают (dumayut)

Kullanımı: Cümlenin başına gelir.

Soru:    Как ты ду́маешь (kak tı dumayiş) – sence / sana göre

            Как вы ду́маете (kak vı dumaite) – sizce / size göre

Cevap:    Я ду́маю , что (ya dumayu, şto) – bence/ bana göre

             Ты ду́маешь, что ( tı dumayiş, şto) – sence/ sana göre

ÖRNEK:

1.- Sence, en iyi olan kalem hangisi?

- Как ты ду́маешь, како́й каранда́ш са́мый хоро́ший?

- Bence, bu yeşil olan kalem en iyisi.

- Я ду́маю, что  э́тот, зелёный каранда́ш са́мый хоро́ший.

2.-Anne, bu kim?

- Ма́ма, кто э́то?

- Bu İvan İvanov. O, hastanemizdeki  en iyi doktor. 

- Э́то Ива́н Ивано́в. Он са́мый лу́чший врач у нас в больни́це.

3. – Söyler misiniz, en popüler olan sözlük hangisi?

- Скажи́те, пожа́луйста, како́й слова́рь са́мый популя́рный?

- Tabi. En popüler olan sözlük bu işte.

- Коне́чно. Вот э́тот слова́рь са́мый популя́рный.

- Sizce, neden?

- Как вы ду́маете, почему́?

- Çünkü bu yeni, büyük ve pahalı olmayan bir sözlük.

- Потому́, что это но́вый, большо́й и не дорого́й слова́рь.

 

© OKUMA PARÇALARI:

1. DİYALOG ©

- Sence en iyi kadın tenisçi hangisi? Serena Williams mı yoksa Maria Sharapova mı?

- Как ты ду́маешь, кто са́мая лу́чшая тенниси́стка? Сере́на Уи́льямс или Мари́я Шара́пова?

- Tabi ki, en iyi kadın tenisçi- Maria Sharapova  dır.

- Коне́чно, са́мая лу́чшая тенниси́стка – это Мари́я Шара́пова.

- Peki, neden Serene değil?

- А почему́ не Сере́на?

-Çünkü Maria benim en sevdiğim kadın tenisçi dir.

- Потому́, что Мари́я – моя́ са́мая люби́мая тенниси́стка.

 

2. DİYALOG ©

- Anne, sence en iyi tişört hargisi?

- Ма́ма, как ты дума́ешь, кака́я футбо́лка са́мая хоро́шая?

- Bence, bu kırmızı tişört en iyisi.

- Я ду́маю, что  э́та кра́сная футбо́лка са́мая хоро́шая.

- Peki bu beyaz olan?

- А э́та, бе́лая?

- Hayır, bu kırmızı olan.

- Нет, э́та кра́сная.

- Neden?

- Почему́?

- Çünkü en güzel ve en pahalı olanı bu. Galiba, en kaliteli olan tişört bu dur.

- Потому́, что она́ са́мая краси́вая и дорога́я. Наве́рное, э́та футбо́лка са́мая ка́чественная.

 

3. DİYALOG ©

- Saşa; söyler misin, senin en iyi arkadaşın kim?

- Са́ша, скажи́, кто твой са́мый лу́чший друг?

- Tabi ki, Viktor.

- Коне́чно, Ви́ктор.

- Peki, neden?

 - А почему́?

- Çünkü o en iyi ve zeki.

- Потому́, что он са́мый до́брый и у́мный.

 

4. DİYALOG ©

- Vika, söyler misin, Rusya’da en eski olan şehir hangisi? Moskova mı?

- Ви́ка, скажи́, како́й го́род са́мый ста́рый в Росси́и? Москва́?

- Yok, tabi ki. Rusya’nın en eski şehri- Derbent şehridir, Dağıstan’da olan.  Novgorod ise – bu Rusya’ da olan en eski Rus şehridir.

- Нет, коне́чно. Са́мый ста́рый го́род в Росси́и - э́то го́род  Дербе́нт, в Дагеста́не.  А Но́вгород- э́то са́мый ста́рый, ру́сский го́род в Росси́и.

 

SÖZLÜK:

популя́рный ( papulârnıy)- popüler

дорого́й (daragoy)- pahalı, değerli

но́вый (novıy) - yeni

ста́рый (starıy)- eski, yaşlı

большо́й (balşoy)- büyük

ка́чественный (kaçistvinıy)- kaliteli

слова́рь (slavar)- sözlük

тенниси́стка ( tenisistka)- kadın tenisçi

наве́рное (navernaye)- galiba