DERS 6:

DİYALOG 1 :

Marina: - Merhaba, Viktor.

Мари́на: - Здра́вствуй, Ви́ктор.

Viktor: - İyi günler, Marina. Nasılsın?

Ви́ктор: - До́брый день, Мари́на. Как де́ла?

Marina: - İyim, sağol. Peki sen nasılsın?

Марина: - Хорошо́, спаси́бо. А как ты?

Viktor: - İyi. Marina, tanışır mısısn. Bu benim kardeşim. Onun adı İvan. O bir avokat.

Ви́ктор: - Хорошо́. Мари́на, познако́мься. Э́то мой брат. Его́ зову́т Ива́н. Он адвока́т.

Marina: - Tanıştığımıza sevindim, İvan. Ben Marina. Kimyaciyim.

Мари́на: - Ра́да познако́миться, Ива́н. Я Мари́на. Я хи́мик.

İvan: - Çok memnun oldum.

Ива́н: - О́чень прия́тно познако́миться.

DİYALOG 2 :

Anton: - Selam, Maşa.

Анто́н: - Ма́ша, приве́т.

Maşa: - Selam, Anton. Annem, babam, lütfen tanışın . Bu Anton – benim arkadaşım.

Ма́ша: - Приве́т, Анто́н. Ма́ма, па́па, познако́мьтесь,пожалуйста. Э́то мой друг - Анто́н.

Baba: - Tanıştığımıza sevindim. Benim adım İvan Sergeyeviç.

Па́па: - Рад познако́миться. Меня́ зову́т Ив́ан Серге́евич.

Anton: - Bende tanıştığımıza sevindim. Benim adım Anton Petrov. Ben bir öğrenciyim.

Анто́н: -  И я рад познако́миться. Меня́ зову́т Анто́н Петро́в. Я студе́нт.

Maşa: - Babam – bir doktor. Bu ise benim annem. Onun adı Vera İvanovna. O bir öğretmen.

Ма́ша: - Па́па – врач. А э́то моя́ ма́ма. Её зову́т Ве́ра Ива́новна. Она́ учи́тельница.

Anne: - Memnun oldum, Anton.

Ма́ма: - О́чень прия́тно, Анто́н.

Anton: - Tanışmamıza sevindim, Vera İvanovna.

Анто́н: -  Рад познако́миться, Ве́ра Ива́новна.