DERS 24

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

 İnga BOBER

            RUSÇA HAREKET FİİLLERİ

    1. KİTAP (A1-A2 SEVİYESİ)

 KİTAPTAN ALINTI.  TELİF HAKLARI SAKLIDIR ©

 

DERS 24: ZAMAN VE SÜRE KALIPLARI

1. BÖLÜM: 1. Saat kaç?

                   2. Saat kaçta?

                   3. Süre: Eylemin ne kadar sürdü ifadesi.

                   4. Süre: Eylemin bitmesi için gereken süre ifadesi.

 

      Hareket fiillerle birlikte zaman kalıpları fazlasıyla kullanıldığını görüyoruz. Aşağıda göreceğiniz zaman kalıpları kullanabilmemiz için rakam kuralı tekrarlayalım.

RAKAM KURALI

        Fakat zaman kalıplarda bize 4.h gerekli. Eril cinsi cansız kelemeler yalın halde kaldıkları için, sadece dişi cinsi bir sonraki tabloda verilmektedir:

   4.h/D.c

              Saniye/ dakika/ hafta

Одну́     секу́нду/ мину́ту/  неде́лю

Две       секу́нды/ мину́ты/ неде́ли

Пять      секу́нд/ мину́т/  неде́ль

 

     Saat/ gün/ ay/ yıl(sene)

Оди́н      час/  день/ме́сяц/год 

Два        часа́/  дня/ме́сяца/го́да 

Пять      часо́в/  дней/ме́сяцев/лет

 

1. Saat kaç?

Кото́рый час?

07:00

Şuan saat yedi.

Сейча́с семь часо́в.

 

2. Saat kaçta?

В кото́ром часу́?

В 10:00

Bugün saat on ’da toplantımız var.

Сего́дня у нас собра́ние в де́сять часо́в.

 

Yarın saat 12’ de doktorda olacağım.

За́втра в двена́дцать часо́в я бу́ду у врача́.

 

3. Süre: bir saattir, iki gündür, bir haftadır vs.

NOT: Eylemin ne kadar sürdü ifadesi.

Ско́лько ?

Dişi cinsi - ОДНУ́+ 4. H İSİM

Eril cinsi ve Dişi cinsi (2…) – RAKAM+İSİM

(оди́н) час/два дня/(одну́) неде́лю

 

Ben bu kitabı iki haftadır okuyordum.

Я чита́л э́ту кни́гу две неде́ли.

 

Bu metin üzerinde 45 dakika çalıştım.

Над э́тим те́кстом я рабо́тал со́рок пять мину́т.

 

4. Süre: bir saatte, iki günde, bir haftada vs.

NOT: Eylemin bitmesi için gereken süre ifadesi.

За скол́ько ?

Dişi cinsi - ЗА + ОДНУ́+ 4. H İSİM

Eril cinsi ve Dişi cinsi (2…) – ЗА + RAKAM+İSİM

за (оди́н) час/за два дня/за (одну́) неде́лю

 

Ben bu kitabı iki hafta ’da okudum.

Я прочита́л э́ту кни́гу за две неде́ли.

 

Bu metni 20 dakikada Türkçeye çevirdim.

Я перевёл э́тот текст на туре́цкий за два́дцать мину́т.