DERS 18

DİKKATİNİZE:  Elimden geldiği kadarıyla mesajlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Mesajınızı bırakırken, bahsettiğiniz dersi ve konuyu mutlaka belirtiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmak için tıklayınız

DERS 18:   İSMİN İN HALİ (2. H)

                        İSİM TAMLAMASI

                        ÖRNEK

                        ALIŞTIRMA

                        SÖZLÜK

 İSMİN İN HALİ (2. H)

Bu derste isminin 2. Halin ( den/dan, in, canlı için- de/da) çekimi öğreneceğiz.

TEKİL:

ERİL CİNSİ                Θ + А                         Ь̸ + Я

DİŞİL CİNSİ               А̸̸  + Ы/И                   Я̸ + И                         Ь̸ + И

ORTA CİNSİ              О̸  + А                        Е̸  + Я

 

ÇOĞUL:

ERİL CİNSİ                Θ+ ОВ(ЕВ)               Ь̸ + ЕЙ

DİŞİL CİNSİ               А̸̸                                 Я̸                                 Ь̸ + ЕЙ

ORTA CİNSİ              О̸                                Е̸  + ЕЙ

Ayrıca  dişil cinsi -ИЯ-  ve orta cinsi  -ИЕ- sonullarla biten kelimeleri 2.h. çekiminde   -ИИ-  sonu alıyor. 

                          1.H                          2. H/T                                   2. H/Ç                                  

Eril cinsi:       го́род                        го́рода                                 городо́в

                        конь                          коня́                                      коне́й                      

Dişil cinsi:     ма́ма                         ма́мы                                     мам

                        тётя                          тёти                                       тёт

Orta cinsi:    зе́ркало                    зе́ркала                               зерка́л

                          мо́ре                       мо́ря                                     море́й

İSİM TAMLAMASI

«doktorun yardımı» örnek olarak alalım. Burada tamlanan – yardım(помощь), tamlayan – doktor(врач) olmuş oluyor. Rusça ‘da Türkçenin aksine, tamlanan tamlayandan sonra değil, önce gelir. Tamlanan (yardım/помощь) kelimesinin cümlenin gidişatına göre halde çekimini alıyor, fakat tamlayan (doktor/врач) kelimesi 2. Halin tekil/çoğul çekiminde kalıyor. doktorun yardımı – по́мощь врача́

Örnek:

1.Banka müdürü

Дире́ктор ба́нка

2.Anne sesi

Го́лос ма́мы

3.Babamın arkadaşı

Друг отца́

4.Dersin başlangıcı

Нача́ло ур́ока

5.Filmin sonu

Коне́ц фи́льма

6.Öğrencinin cevabı

Отве́т студе́нта

7.Çiçek kokusu

За́пах цвето́в

8.Deniz sesi

Звук мо́ря

9. Arabanın plakası

Но́мер маши́ны

10.Komşunun köpeği

Соба́ка сосе́да

 

Alıştırma:

1.atatürk caddesi

2. arkadaşımın kedisi

3. dedemin evi

4.kardeşimin kız çocuğu

5.eşimin arabası

6. insan yüzü

7. kız kardeşimin kitabı

8. telefon numarası

9. metro istasyonu

10. annemin çantası

kendinizi kontol edin

Yeni kelemeler:

Но́мер – numara, plaka, otel odası

звук-  ses (insan hariç)

за́пах- koku

цвето́к- çiçek

коне́ц - son

фи́льм- film

нача́ло - başlangıç

го́лос – insanın sesi

дире́ктор – direktör, müdür

банк- banka