DERS 14

 

1. DİYALOG ©

- Sence en iyi kadın tenisçi hangisi? Serena Williams mı yoksa Maria Sharapova mı?

- Как ты ду́маешь, кто са́мая лу́чшая тенниси́стка? Сере́на Уи́льямс или Мари́я Шара́пова?

- Tabi ki, en iyi kadın tenisçi- Maria Sharapova  dır.

- Коне́чно, са́мая лу́чшая тенниси́стка – это Мари́я Шара́пова.

- Peki, neden Serene değil?

- А почему́ не Сере́на?

-Çünkü Maria benim en sevdiğim kadın tenisçi dir.

- Потому́, что Мари́я – моя́ са́мая люби́мая тенниси́стка.

 

2. DİYALOG ©

- Anne, sence en iyi tişört hargisi?

- Ма́ма, как ты дума́ешь, кака́я футбо́лка са́мая хоро́шая?

- Bence, bu kırmızı tişört en iyisi.

- Я ду́маю, что  э́та кра́сная футбо́лка са́мая хоро́шая.

- Peki bu beyaz olan?

- А э́та, бе́лая?

- Hayır, bu kırmızı olan.

- Нет, э́та кра́сная.

- Neden?

- Почему́?

- Çünkü en güzel ve en pahalı olanı bu. Galiba, en kaliteli olan tişört bu dur.

- Потому́, что она́ са́мая краси́вая и дорога́я. Наве́рное, э́та футбо́лка са́мая ка́чественная.

 

3. DİYALOG ©

- Saşa; söyler misin, senin en iyi arkadaşın kim?

- Са́ша, скажи́, кто твой са́мый лу́чший друг?

- Tabi ki, Viktor.

- Коне́чно, Ви́ктор.

- Peki, neden?

 - А почему́?

- Çünkü o en iyi ve zeki.

- Потому́, что он са́мый до́брый и у́мный.

 

4. DİYALOG ©

- Vika, söyler misin, Rusya’da en eski olan şehir hangisi? Moskova mı?

- Ви́ка, скажи́, како́й го́род са́мый ста́рый в Росси́и? Москва́?

- Yok, tabi ki. Rusya’nın en eski şehri- Derbent şehridir, Dağıstan’da olan.  Novgorod ise – bu Rusya’ da olan en eski Rus şehridir.

- Нет, коне́чно. Са́мый ста́рый го́род в Росси́и - э́то го́род  Дербе́нт, в Дагеста́не.  А Но́вгород- э́то са́мый ста́рый, ру́сский го́род в Росси́и.